Shri. Avaghadi Satyappa Shelake

Shri. Avaghadi Satyappa Shelake
Designation
Teacher Member
Qualification
M.A.,B.Ed.