Walk-In-Interview

महाविद्यालयात चालू शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करिता स्थानिक निवड समितीमार्फत फक्त तात्पुरत्या स्वरुपात तासिका तत्वावर [CHB] शिक्षक पदे भरावयाची आहेत.